HRV | ENG

USLUGE

  • arhitektonsko projektiranje i izrada projektne dokumentacije
  • projektiranje interijera
  • izrada dokumentacije za provedbu legalizacije
  • stručno savjetovanje
  • projektantski nadzor
  • troškovnici građevinskih i obrtničkih radova
  • izrada elaborata etažiranja
  • 3D vizualizacija objekata
  • energetsko certificiranje za zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom
  • energetsko certificiranje za zgrade sa složenim tehničkim sustavom