HRV | ENG

INFO +

ARHITEKTURA PLUS J.D.O.O. za projektiranje i dizajn
Zadar, Federica Grisogona 8A

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zadru pod br. MBS 110032934
Žiro račun kod OTP banke d.d. Zadar : HR13 24070001100378974

Temeljni kapital društva iznosi 10,00 kn i uplaćen je u cijelosti.
Direktor i član uprave je Nina Ninčević, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

studio lokacija